آزمایشگاه معماری سازمانی
سرویس گرای دانشگاه یزد

درباره ما خدمات ما

پروژه ها

  • همه
  • برنامه ریزی معماری سازمانی
  • مشاوره فناوری اطلاعات
معماری تطبیقی و برنامه توسعه فناوری اطلاعات
شرکت برق منطقه ای یزد
بیشتر بخوانید
معماری سازمانی سرویس گرای شهرداری یزد
شهرداری یزد
بیشتر بخوانید
معماری خوشه خدمات شهری
شهرداری یزد
بیشتر بخوانید
مشاوره در امور توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی
شرکت برق منطقه ای یزد
بیشتر بخوانید

مشتریان

اخبار و تازه ها

شرکت در سومین دوره آموزش معماری سازمانی در دانشگاه شهید بهشتی
07 مرداد 1399

دوره ی سوم از سری دوره های آموزشی معماری سازمانی دانشگاه شهید بهشتی با حضور اعضای دانشگاه های یزد، فردوسی مشهد، کاشان و آزاد نجف آباد برگزار شد

بیشتر بخوانید
شرکت در دومین دوره آموزش معماری سازمانی در دانشگاه شهید بهشتی
07 مرداد 1399

دوره ی دوم از سری دوره های آموزشی معماری سازمانی دانشگاه شهید بهشتی با حضور اعضای دانشگاه های یزد، فردوسی مشهد، کاشان و آزاد نجف آباد برگزار شد

بیشتر بخوانید
شرکت در اولین دوره آموزش معماری سازمانی در دانشگاه شهید بهشتی
07 مرداد 1399

اولین دوره آموزش معماری سازمانی برای دانشگاه های فردوسی مشهد و یزد در دانشگاه شهید بهشتی به مدت سه روز برگزار شد.

بیشتر بخوانید

ارتباط با ما