خدمات سرویس گرایی
1 74 0
یک پارچه سازی سیستم ها و سرویس ها

یکی از مشکلات مشترک فناوری اطلاعات اکثر سازمان‌ها در کشور، بحث عدم یکپارچگی سرویس‌های نرم‌افزاری و بانک‌های اطلاعاتی است. حتی تحقیقات جهانی نشان می‌دهد که این مشکل فقط مخصوص به ایران نیست بطوریکه در ارزیابی صورت گرفته از مدیران فناوری اطلاعات شرکت‌های بزرگ جهانی مشخص شده که بالاترین اولویت کاری اکثر آن‌ها “یکپارچه‌سازی و سرویس‌گرایی” بوده است.

برای انجام یکپارچه‌سازی تاکنون چندین روش و فناوری در طی سال‌ها توسعه یافته است که کامل‌ترین و جدیدترین آن‌ها گذرگاه سرویس سازمانی (ESB ) استESB  یک زیرساخت نرم‌افزاری است که به‌عنوان یک لایه واسط از میان­افزار، نیازمندی‌هایی مانند یکپارچه‌سازی بین سرویس‌ها، امنیت، مدیریت، کنترل سرویس و مدیریت ارتباطات را پشتیبانی می‌نماید.

آزمایشگاه معماری سازمانی سرویس گرا در راستای تجربیات خود در زمینه سرویس گرایی، آمادگی دارد خدمات یکپارچه سازی سیستم های اطلاعاتی و سرویس های نرم افزاری را بر مبنای معماری گذرگاه سرویس، به دستگاه های دولتی و شرکت های خصوصی ارائه نماید. طول مدت ارائه خدمات یکپارچه سازی سیستم ها و سرویس ها از چندماه تا یکسال خواهد بود.