خدمات معماری سازمانی
0 59 0
طراحی چارچوب و مدل‌های مرجع معماری

آزمایشگاه معماری سازمانی سرویس‌گرا به‌واسطه تجارب ارزشمند و اساتید متخصص خود اقدام به طراحی و سفارشی‌سازی چارچوب‌ها و مدل‌های مرجع معماری سازمانی برای صنایع، دستگاه‌ها و دولت می‌نماید. با توجه به وجود چارچوب‌ها و استانداردهای متنوع بین‌المللی در صنایع مختلف درصورتیکه این مراجع به صورت مناسب سفارشی‌سازی و با نیاز کارفرما تکمیل و طراحی شوند، تأثیر به سزایی در استانداردسازی و تسریع طراحی و پیاده‌سازی طرح‌های معماری خواهد داشت.