خدمات آموزشی
0 36 0
دوره‌های آموزش مجازی برای سازمان‌ها

واحد آموزش آزمایشگاه مرجع معماری سازمانی سرویس‌گرا دانشگاه یزد، به منظور تربیت نیروی متخصص در زمینه معماری سازمانی و سرویس‌گرایی اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی مجازی(الکترونیکی) و ارائه گواهینامه می‌نماید. متقاضیان صرفاً به صورت سازمانی می‌توانند برای شرکت در دوره‌ها ثبت‌نام نمایند. مشخصات دوره‌های آموزشی قابل ارائه به صورت مجازی شامل:

  • دوره آموزشی معماری سازمانی مطابق با سرفصل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
  • دوره آموزشی مدیریت فرایندهای کسب‌وکار مطابق با سرفصل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی