خدمات سرویس گرایی
0 50 0
تست سرویس‌های نرم‌افزاری مبتنی بر معماری سرویس گرا

برای دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی که برای یکپارچگی سیستم‌های اطلاعاتی سازمانی یا تعاملات اطلاعاتی بین سازمانی از معماری سرویس‌گرا و استاندارد وب‌سرویس (Web Service) و پروتکل‌های آن استفاده می‌کنند. آزمایشگاه معماری سازمانی سرویس‌گرا پکیج خدمات تست وب‌سرویس را ارائه می‌نماید که بر این اساس وب‌سرویس‌های مدنظر از جنبه‌های گوناگون عملکردی، امنیتی و زمانی تست شده و گزارش کاملی از نتیجه تست به سازمان اعلام می‌گردد. پکیج خدمات تست وب‌سرویس شامل موارد زیر است:

  • تست عملکرد (Functionality)
  • تست زمان پاسخ (Response Time)
  • تست‌های امنیتی (Security)
  • تست استرس (Stress)
  • تست رعایت استاندارد (Standards)