کتاب ها >> فناوری اطلاعات
0 48 0 ۱۳۹۷-۰۲-۲۵
« مقدمه ای برفناوری اطلاعات »

نویسندگان: Efrain Turban , R.kelly Rainer,Richard Portter

مترجمان: دکتر سید اکبر مصطفوی – مهندس جواد اکبری – مهندس سید مجتبی مصطفوی

ناشر: ناقوس

 

کتاب مقدمه فناوری اطلاعات