اسناد >> چارچوب و روش شناسی معماری سازمانی
0 41 0 ۱۳۹۷-۰۲-۲۵
« چارچوب مدیریت معماری »

چارچوب مدیریت معماری، سومین مولفه اصلی “چارچوب و روش‌شناسی” است که توصیف‌کننده نقش‌ها، وظایف و مهارت‌های لازم برای راه‌اندازی تیم معماری سازمانی در دستگاه‌های اجرایی و نحوه تعامل با نهادهای بیرونی و بالادستی است.

 

دریافت چارچوب مدیریت معماری