اسناد >> سمینار آموزشی معماری سازمانی
1 27 0 ۱۳۹۷-۰۵-۱۰
« محصولات و نمونه خروجی های پروژه معماری سازمانی اجرا شده »

سمینار آموزشی کاربردهای فناوری اطلاعات با رویکرد معماری سازمانی

 

برگزارکننده:  آزمایشگاه معماری سازمانی دانشگاه یزد با همکاری آزمایشگاه معماری سازمانی دانشگاه شهید بهشتی

ارائه دهنده: مهندس امیر مهجوریان

سرفصل برخی از عناوین:

شناخت وضع موجود و مطالعات تطبیقی، تحلیل وضع موجود و تدوین راهبردهای فناوری اطلاعات، تدوین وضع مطلوب فناوری اطلاعات ، تدوین طرح گذار از وضعیت موجود به مطلوب و …

 

دریافت فایل  آموزشی محصولات و نمونه خروجی های پروژه معماری سازمانی اجرا شده