پروژه ها
پروژه های مربوط به امنیت سیستم های سازمانی
عنوان :
آموزش، مشاوره و توسعه ابزارهای امنیتی لایه کاربرد
مجری طرح و همکاران :
دکتر سید اکبر مصطفوی - دکتر فضل الله ادیب نیا - دکتر مهدی آقا صرام - دکتر کیارش میزانیان
کارفرما :
ستاد توسعه فناوری اطلاعات، معاونت علمی ریاست جمهوری
تاریخ :
-
عنوان :
آزمایشگاه امنیت نرم‌افزارهای کاربردی
مجری طرح و همکاران :
دکتر سید اکبر مصطفوی - دکتر فضل الله ادیب نیا - دکتر مهدی آقا صرام - دکتر کیارش میزانیان
کارفرما :
مرکز تحقیقات مخابرات سابق
تاریخ :
-
عنوان :
تست و صدور گواهی‌نامه امنیتی جهت سامانه یکپارچه مدیریت اطلاعات پژوهشی
مجری طرح و همکاران :
دکتر سید اکبر مصطفوی - دکتر فضل الله ادیب نیا - دکتر مهدی آقا صرام - دکتر کیارش میزانیان
کارفرما :
شرکت مهندسی عمید پرداز شریف (عرش)
تاریخ :
-
عنوان :
تست و صدور گواهی‌نامه امنیتی جهت سامانه جامع شهرسازی، نوسازی و GIS
مجری طرح و همکاران :
دکتر سید اکبر مصطفوی - دکتر فضل الله ادیب نیا - دکتر مهدی آقا صرام - دکتر کیارش میزانیان
کارفرما :
شرکت مهندسی محیا پرداز
تاریخ :
-
عنوان :
تست نفوذ در خصوص ارزیابی و رفع نقاط آسیب‍‌‌‌‌‌پذیر ی هفتاد وب‌گاه اینترنتی و اینترانتی شهرداری تهران
مجری طرح و همکاران :
دکتر سید اکبر مصطفوی - دکتر فضل الله ادیب نیا - دکتر مهدی آقا صرام - دکتر کیارش میزانیان
کارفرما :
فاوا شهرداری تهران
تاریخ :
-
پروژه های مربوط به راهکار های هوش تجاری و کلان داده ها
عنوان :
سرویس جستجوی فارسی با پوشش ۵۰۰ مییلون سند
مجری طرح و همکاران :
دکتر علی محمد زارع بیدکی - دکتر سجاد ظریف زاده
کارفرما :
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
تاریخ :
-
عنوان :
پیاده سازی پویشگر فارسی
مجری طرح و همکاران :
دکتر علی محمد زارع بیدکی - دکتر سجاد ظریف زاده
کارفرما :
مرکز تحقیقات مخابرات
تاریخ :
-
عنوان :
موتور بازیابی اسناد فارسی: پردازش پرسش و رتبه بندی صفحات وب فارسی
مجری طرح و همکاران :
دکتر علی محمد زارع بیدکی - دکتر سجاد ظریف زاده
کارفرما :
صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور
تاریخ :
1390-1391
پروژه های مربوط به معماری سازمانی
عنوان :
مشاوره توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی شرکت برق منطقه ای یزد
مجری طرح و همکاران :
آزمایشگاه معماری سازمانی دانشگاه یزد - دکتر سید اکبر مصطفوی
کارفرما :
شرکت برق منطقه ای یزد
تاریخ :
1397
پروژه های مربوط به نرم‌افزارهای کاربردی سازمانی
عنوان :
سامانه تحت وب پایش آب و انرژی دانشگاه (پاوا)
مجری طرح و همکاران :
دکتر محمد علی زارع چاهوکی - دکتر امیر جهانگرد - دکتر محمد رضا پژوهان
کارفرما :
دفتر طرح و برنامه دانشگاه یزد
تاریخ :
1395
عنوان :
سیستم نرم افزاری مدیریت پروژه و وظایف (آنگاریون)
مجری طرح و همکاران :
دکتر محمد علی زارع چاهوکی - دکتر امیر جهانگرد - دکتر محمد رضا پژوهان
کارفرما :
شرکت صافات انرژی
تاریخ :
1395
عنوان :
سیستم نرم‌افزاری مدیریت پروژه و وظایف (PMS)
مجری طرح و همکاران :
دکتر محمد علی زارع چاهوکی - دکتر امیر جهانگرد - دکتر محمد رضا پژوهان
کارفرما :
دفتر طرح و برنامه دانشگاه یزد
تاریخ :
1395