اخبار و تازه ها >> دوره های آموزشی معماری سازمانی
3 108 0 ۱۳۹۶-۱۲-۱۱
شرکت در سومین دوره آموزشی معماری سازمانی دانشگاه شهید بهشتی

دوره ی سوم از سری دوره های آموزشی معماری سازمانی دانشگاه شهید بهشتی با حضور اعضای دانشگاه های یزد، فردوسی مشهد، کاشان و آزاد نجف آباد، توسط آزمایشگاه معماری سازمانی سرویس‌گرا دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد. در این دوره سه روزه جدیدترین مباحث در حوزه‌های معماری سازمانی و مهندسی، مدیریت و تحلیل یک کسب‌وکار و برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات  همراه با مثال‌های کاربردی مورد بررسی قرار گرفت.