اخبار و تازه ها >> دوره های آموزشی معماری سازمانی
1 132 0 ۱۳۹۶-۱۲-۱۱
شرکت در سری دوم از آموزش معماری سازمانی دانشگاه شهید بهشتی

دوره ی دوم از سری دوره های آموزشی معماری سازمانی دانشگاه شهید بهشتی با حضور اعضای دانشگاه های یزد، فردوسی مشهد، کاشان و آزاد نجف آباد، توسط آزمایشگاه معماری سازمانی سرویس‌گرا دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد. در این دوره چهار روزه جدیدترین مباحث در حوزه‌های معماری سازمانی و مهندسی و مدیریت فرایندهای کسب‌وکار همراه با مثال‌های کاربردی مورد بررسی قرار گرفت.