اخبار و تازه ها >> دوره های آموزشی معماری سازمانی
2 181 0 ۱۳۹۶-۱۲-۱۱
شرکت در دوره ی اول آموزش معماری سازمانی در دانشگاه معماری سازمانی

سازمان فناوری اطلاعات ایران در راستای تحقق اهداف زیست بوم معماری فناوری اطلاعات تدوین شده در کشور، اقدام به توانمندسازی پنج دانشگاه کشور در حوزه معماری سازمانی نموده است. به این منظور انتقال دانش در حوزه معماری سازمانی و تربیت نیروی متخصص در دانشگاه‌های مذکور، راه‌اندازی رشته معماری سازمانی و همچنین تاسیس آزمایشگاه‌های معماری سازمانی در دستور کار قرار گرفته است.
در همین راستا و پس از برگزاری دوره معماری سازمانی برای دانشگاه‌های رازی کرمانشاه، صنعتی شیراز و گیلان، این دوره برای دانشگاه‌های فردوسی مشهد و یزد برگزار شد. در اولین  دوره آموزشی (جمعا به مدت ۳ روز) که توسط آزمایشگاه معماری سازمانی سرویس‌گرا دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، جدیدترین مباحث در حوزه‌های زیست بوم معماری سازمانی و نقش آزمایشگاه ها همراه با مثال‌های کاربردی مورد بررسی قرار گرفت.