اخبار و تازه ها >> دوره های آموزشی معماری سازمانی
0 118 0 ۱۳۹۷-۰۲-۲۵
برگزاری دوره ی نهایی آموزش معماری سازمانی در دانشگاه یزد

دوره ی آموزشی معماری سازمانی دانشگاه یزد

در پی سری آموزش های معماری سازمانی ، دوره ی نهایی آن در دانشگاه یزد برگزار شد. در این دوره  جناب آقای مهندس مهجوریان و جمعی از اعضای آزمایشگاه معماری سازمانی دانشگاه شهید بهشتی و اعضای آزمایشگاه معماری سازمانی دانشگاه یزد حضور یافتند. طی این دوره ۴ روزه مباحث زیر مورد بررسی قرار گرفتند:

  •    سیستمهای مدیریت فرایند و ارتباط آن با معماری سرویس گرا
  • متدهای ارزیابی طرح های معماری سازمانی
  • معرفی ابزارهای معماری سازمانی و مقایسه آنها

  •  معرفی ابزار Sparx EA و قابلیت های آن

  •   آشنایی با سیستم های مدیریت فرایند از جمله نرم افزار process maker