اخبار و تازه ها
IMG_9293

دوره آموزشی کاربردهای فناوری اطلاعات با رویکرد معماری سازمانی با همکاری اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان یزد در محل تالار اندیشه دانشگاه یزد برگزار شد.این دوره آموزشی با هدف ترویج مفاهیم و کاربردهای گسترده معماری سازمانی توسط آزمایشگاه معماری سازمانی سرویس گرای دانشگاه یزد و با حمایت اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات دانشگاه یزد برای اولین بار در استان یزد برگزار شد… (بیشتر)

معماری سازمانی رویکردی است با نگاه فناوری اطلاعات که می‌توان از آن جهت تببین، هماهنگ‌سازی و همسوسازی کلیه فعالیت‌ها و مولفه‌های سازمان در جهت نیل به اهداف راهبردی سازمان بهره برد. اهمیت معماری سازمانی را می‌توان با ظهور سازمانهاي بزرگ، افزایش پیچیدگی سیستم‌های اطلاعاتی و اهمیت انعطاف پذیري سازمان‌ها در برابر فشارهاي بیرونی ارزیابی نمود. ضرورت این رویکرد موجب استقبال بسیاری از کشور‌های جهان از جمله کشور خودمان از آن شده است. از آن جهت که رویکرد معماری منجر به همراستاسازی فعالیت های فناوری اطلاعات با اهداف و ماموریت سازمان ها می‌شود، دولت نیز با توجه به ضرورت هماهنگی و یکپارچگی در دستگاه های اجرایی، استانداردها و ضوابطی را تنظیم و ابلاغ نموده است. با توجه به اهمیت و ضرورت رویکرد معماری سازمانی، سمینار آموزشی ”  کاربردهای فناوری اطلاعات با رویکرد معماری سازمانی ” توسط آزمایشگاه‌ معماری سازمانی دانشگاه یزد و با  همکاری خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد برای مدیران سازمان‌های دولتی در دانشگاه یزد برگزار خواهد شد…

دوره ی آموزشی معماری سازمانی دانشگاه یزد

در پی سری آموزش های معماری سازمانی ، دوره ی نهایی آن در دانشگاه یزد برگزار شد. در این دوره  جناب آقای مهندس مهجوریان و جمعی از اعضای آزمایشگاه معماری سازمانی دانشگاه شهید بهشتی و اعضای آزمایشگاه معماری سازمانی دانشگاه یزد حضور یافتند…

دوره ی سوم از سری دوره های آموزشی معماری سازمانی دانشگاه شهید بهشتی با حضور اعضای دانشگاه های یزد، فردوسی مشهد، کاشان و آزاد نجف آباد، توسط آزمایشگاه معماری سازمانی سرویس‌گرا دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد. در این دوره سه روزه جدیدترین مباحث در حوزه‌های معماری سازمانی و مهندسی، مدیریت و تحلیل یک کسب‌وکار و برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات  همراه با مثال‌های کاربردی مورد بررسی قرار گرفت.

دوره ی دوم از سری دوره های آموزشی معماری سازمانی دانشگاه شهید بهشتی با حضور اعضای دانشگاه های یزد، فردوسی مشهد، کاشان و آزاد نجف آباد، توسط آزمایشگاه معماری سازمانی سرویس‌گرا دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد. در این دوره چهار روزه جدیدترین مباحث در حوزه‌های معماری سازمانی و مهندسی و مدیریت فرایندهای کسب‌وکار همراه با مثال‌های کاربردی مورد بررسی قرار گرفت.

سازمان فناوری اطلاعات ایران در راستای تحقق اهداف زیست بوم معماری فناوری اطلاعات تدوین شده در کشور، اقدام به توانمندسازی پنج دانشگاه کشور در حوزه معماری سازمانی نموده است. به این منظور انتقال دانش در حوزه معماری سازمانی و تربیت نیروی متخصص در دانشگاه‌های مذکور، راه‌اندازی رشته معماری سازمانی و همچنین تاسیس آزمایشگاه‌های معماری سازمانی در دستور کار قرار گرفته است.
در همین راستا و پس از برگزاری دوره معماری سازمانی برای دانشگاه‌های رازی کرمانشاه، صنعتی شیراز و گیلان، این دوره برای دانشگاه‌های فردوسی مشهد و یزد برگزار شد…